Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

warmińsko-mazurskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Umowy z Partnerami KSOW podpisane

28.05.2019

W dniu 27 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z Partnerami KSOW w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wnioskodawcy ubiegali się o środki na realizację zadań o charakterze nieinwestycyjnym, aktywizującym i integrującym – w tym na organizację szkoleń, spotkań, warsztatów, konferencji, targów, konkursów, wyjazdów studyjnych, imprez plenerowych, wydawnictw, publikacji. W sumie wartość zgłoszonych projektów przekroczyła 1,6 mln zł. Dostępny limit środków dla naszego województwa pozwolił na dofinansowanie 20 operacji Partnerów na łączną kwotę 876 tys. zł.  

Komisja do spraw oceny operacji oceniła wnioski złożone w konkursie. W wyniku jej prac powstała lista operacji, które będą realizowane przez Partnerów KSOW w 2019 roku, w ramach następujących działań:
- Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.
- Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
- Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
- Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.
- Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.
- Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
- Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Lista Partnerów których operacje zostały wybrane w ramach konkursu nr 3/2019

1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie:
  • operacja pn. „Wydanie trzech publikacji zawierających wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie warmińsko-mazurskim” - kwota 8341,00 zł.

2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia":
  • operacja pn. „Szlak kulinarny warmińskich i mazurskich legend” – kwota 44280,00 zł

3. Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek":
  • operacja pn. „Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur w Europejskiej Sieci Współpracy – kwota 77 914,20 zł.

4. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska:
 • operacja pn „Forum LGD Warmii i Mazur 2019” – kwota 29 436,11 zł.


5. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:
 • operacja pn. „Zagrody edukacyjne jako innowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i     popularyzacji działalności rolniczej” – kwota 83 676,90 zł,
 • operacja pn. „Wspieranie współpracy między związkami hodowców zwierząt a producentami rolnymi – kwota 40 104,70 zł,
 • operacja pn. „Organizacja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych”- kwota 50 000,00 zł,                                                                                      • operacja pn. „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”- kwota 12 938,02 zł,                                                                                           • operacja pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi warmińskiej- kwota 24 583,18 zł.


6. Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
• operacja pn. „Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich  w województwie warmińsko-mazurskim” - kwota 75245,80 zł.


7. Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi:
• operacja pn. „ Gęś - arystokratka na polskich stołach. Walory gęsiny i przepisy kulinarne” - kwota 59 975,00 zł,
• operacja pn. „Wizyta studyjna - wymiana doświadczeń pomiędzy włoskimi i polskim producentami gęsi” – kwota 78 781,11 zł.


8. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza:
• operacja pn. „Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – kwota 102 811,30 zł,
• operacja pn. „Festiwal kultur - U noju na Warniji” – kwota 39 875,85 zł


9. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko:
• operacja pn. „Cztery razy cztery - aktywizacja mieszkańców gminy Bartoszyce do działań sprzyjających rozwojowi wsi” – kwota 18 810,18 zł,
• operacja pn. „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację Święta Plonów Gminy Bartoszyce” – kwota 23 060,49 zł.

 10. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej:• operacja pn. „Dożynki Gminne w Drygałach” - kwota18 900,00 zł.


11. Gmina Stawiguda:
• operacja pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Gminie Stawiguda”– kwota 77 730,78 zł.


12. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie:
• operacja pn. „Uboczne użytkowanie lasu w rozwoju mikro-przedsiębiorczości na terenach wiejskich” – kwota 6 559,95 zł,
• operacja pn. „Zrównoważony rozwój - las wokół nas” – kwota 2 950,77 zł.

 

                       


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009