Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

warmińsko-mazurskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1/2017 dla Partnerów KSOW w województwie warmińsko-mazurskim

29.05.2017

W wyniku ogłoszonego w terminie od 10 lutego do 23 lutego 2017 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursu nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017, etap II – rok 2017, do jednostki regionalnej w województwie warmińsko-mazurskim wpłynęło 7 wniosków o wybór operacji. Wnioski zostały złożone w zakresie dwóch działań określonych w planie działania KSOW, tj.  Działania 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz Działania 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Ocena wniosków obejmowała ocenę formalną i ocenę merytoryczną, na podstawie której powstała lista operacji wybranych i niewybranych do realizacji. W ramach uzyskanych punktów do realizacji w ramach dostępnego limitu środków przyjęto 4 wnioski, 2 wnioski nie uzyskały wymaganego minimum punktowego, 1 wniosek nie spełnił kryterium wyboru operacji. Lista ocenianych operacji została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 17 maja 2017 roku.

Listy ocenionych opercji <- pobierz


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009